Evenimente


Avand in vedere Ordinul nr. 2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se face cunoscuta publicului etapa pregatitoare de elaborare.

Argumentare: Planul urbanistic general are caracter director şi de reglementare operaţională. Fiecare localitate trebuie să întocmească Planul urbanistic general, să îl actualizeze la 5-10 ani şi să îl aprobe, acesta constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare. Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu şi lung cu privire la:

a) evoluţia în perspectivă a localităţii;

b) direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu;

c) traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean.

(cf. Legii nr. 350/2001)

Initiator: Primaria Comunei Şuţeşti

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI privind intenţia de elaborare a Planului Urbanistic General în perioada .21-11 .2011 – .05-12. – 2011

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului    CODREANU CRISTIAN

Adresa:  Localitatea Sutesti , judetul Braila ;  telefon : 0768101609 , e-mail : sutesti11@yahoo.com

Observatiile sunt necesare in vederea stabilirii cerintelor de elaborare a Planului Urbanistic General.

Raspunsul la observatiile transmise va fi pus la dispozitia publicului prin anunt la sediul Primariei comunei Şuţeşti si prin anunt publicat pe pagina de internet ……………………………………………………..

Etapele preconizate pentru consultarea publicului pana la aprobarea planului sunt:

  • Implicarea publicului in etapa pregatitoare
  • Implicarea publicului in etapa de documentare si elaborare a studiilor de fundamentare
  • Implicarea publicului in etapa elaborarii propunerilor
  • Implicarea publicului in etapa aprobarii P.U.G., cf. prevederilor Legii 52/2003 si cf. Legii 544/20011
  • Implicarea publicului in monitorizarea implementarii P.U.G. cf. Legii 544/2001