Primaria comunei Sutesti, judetul Braila, organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Secretar general al Comunei Sutesti,  perioada  nedeterminata cu durata normala de 8 ore/ zi, respectiv 40 ore/saptamana.

Nr. crtDenumire Document
1Anunt Document
2Selectie dosare Document
Proba ScrisaDocument
InterviuDocument
3Rezultat final Document

Promovare in grad profesional a doi functionari publici care ocupa un post aferent functiei publice de executie consilier principal, gradatia 5 si un post aferent functiei publice de executie consilier asistent, gradatia 1 in cadrul compartimentului Contabilitate-Salarizare, Taxe si impozite locale.
Nr.crtDenumireDocument
1Promovare Grad Document

Promovare in grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru postul de asistent social debutant in cadrul copartimentului Asistenta Sociala.
Nr.crtDenumireDocument
1Comisia de examinare - Dosare Document
2Rezultat finalDocument

Primaria Comunei Sutesti, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante: mediator sanitar care se asimileaza cu functia de instructor de educatie- Compartiment de Asistenta Sociala
Nr. crtDenumire Document
1Anunt Document
2Selectie dosare Document
3Rezultat final Document

Primaria Comunei Sutesti, organizeaza concurs pentru promovare in grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Nr. crtDenumire Document
1Anunt Document
2Selectie dosare
3Proba scrisa
4Interviu
5Rezultat final

Primaria Comunei Sutesti, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante: Bibliotecar din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Nr. crtDenumire Document
1BibliografieDocument
2Selectie dosare Document
3Proba scrisa Document
4Interviu Document

Primaria Comunei Sutesti, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante: Muncitor calificat din cadrul Serviciului public local de gospodarie comunala
Nr. crtDenumire Document
1BibliografieDocument
2Selectie dosare Document
3Proba scrisa Document
4Interviu Document
5Rezultat FinalDocument