Program cu publicul

PRIMAR
Dobre Costică
Luni: 14:00 – 16:00
Miercuri: 14:00 – 16:00

VICEPRIMAR
Mandroiu Fanel
Marți: 14:00 – 16:00
Joi: 14:00 – 16:00

SECRETAR
Ghinea Petrioara
Luni: 10:00 – 12:00
Vineri: 10:00 – 12:00

Prezentare locală

Teritoriul comunei se află în așa-zisa Gura a Bărăganului. Deci în Câmpia Bărăganului și în Câmpia Buzău-Siret, cuprinzând părți din lunca râului Buzău, din terasa Brăilei, cu subregiunile de câmpuri Ianca, Movila Miresii, Râmnicelu, Grădiștea si Maraloiu.

După formarea definitivă a satului M. Kogălniceanu, în anul 1930 suprafața agricolă a comunei a ajuns la 13.000 hectare, ceea ce reprezintă 13 km pătrați. Suprafața agricolă a comunei reprezenta atunci 2,7% din suprafața județului, iar media suprafețelor comunelor județului este de 0,68%.

La definitivarea comunelor județului care s-a făcut în anul 1835-1836 comuna a fost una dintre cele mai mari comune. Urmând mersul acelor de ceasornic, comuna se învecinează la nord cu Grădiștea, la nord nord-est cu Racovița, la nord-est cu Râmnicelu, la est cu Movila Miresii, la sud cu orașul Ianca, la sud-vest cu Dedulești, iar la vest cu satele Maraloiu și Ibrianu, care aparțin de comuna Grădiștea.

Comuna este așezată pe malul drept al râului Buzău pe D.N.22A Brăila – Râmnicu Sărat. Pe același drum național, spre Brăila, se află și satul component M. Kogălniceanu, la o distanță de 5 km față de Șuțești. Față de orașul Brăila, sediul județului se află la o distanță de 47 km, iar de Râmnicu Sărat la 37 km și de orașul Ianca până în centrul acesteia la 12 km.În lunca Buzăului mai exista un lac, având denumirea de Lacul Plopilor lui Damache. De asemenea, pe suprafața câmpului se află o serie de văi și movile. Cele mai însemnate văi sunt: Valea lui Done, Valea Gângulești, Roșcovan si Vitan.

Unde exista apă există și viață. Pentru această mană cereasca, pe malurile râului Buzău, s-au înființat în această parte a județului nostru o salbă de sate unele mai mari, altele mai mici care beneficiază de binefacerile apei lui. Prin flora, dar mai ales prin fauna lor pădurile reprezintă un punct de atracție în turismul rural…

Vremea în Șuțești

VREMEA ȘUȚEȘTI