Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice……..

CAPITOLUL I

Declararea averii şi a intereselor

ART. 1

Dispoziţiile prezentei legi se aplică următoarelor categorii de persoane, care au obligaţia declarării averii şi a intereselor:…………

(1).aleşii locali;

(2).persoanele cu funcţii de conducere şi de control, precum şi funcţionarii publici, inclusiv cei cu statut special, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul tuturor autorităţilor publice centrale ori locale sau, după caz, în cadrul tuturor instituţiilor publice;

(3).persoanele cu funcţii de conducere şi de control din cadrul unităţilor sistemului de învăţământ de stat şi unităţilor de stat din sistemul de sănătate publică;

(4).personalul instituţiilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, implicat în realizarea procesului de privatizare, precum şi personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, care administrează sau implementează programe ori proiecte finanţate din fonduri externe sau din fonduri bugetare; [/alert]

ART. 3

[alert color=”white”](1).Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese reprezintă acte personale, putând fi rectificate numai în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

(2).Declaraţiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere, potrivit anexei nr. 1.

(3).Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în anexa nr. 2, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. [/alert]

ART. 4

(1).Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se depun în termen de 30 de zile de la data numirii sau a alegerii în funcţie ori de la data începerii activităţii.

(2).Persoanele prevăzute de prezenta lege au obligaţia să depună sau să actualizeze declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie. Declaraţiile de avere se întocmesc după cum urmează: pentru anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie, în cazul veniturilor, respectiv situaţia la data declarării pentru celelalte capitole din declaraţie, potrivit anexei nr. 1. Persoanele suspendate din exerciţiul funcţiei sau al demnităţii publice pentru o perioadă ce acoperă integral un an fiscal vor actualiza declaraţiile în termen de 30 de zile de la data încetării suspendării.

(3).În termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii mandatului sau a încetării activităţii, persoanele prevăzute de prezenta lege au obligaţia să depună noi declaraţii de avere şi declaraţii de interese.

(4)În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele care nu aveau obligaţia de a depune declaraţia de avere şi declaraţia de interese, şi pentru care prezenta lege stabileşte această obligaţie, trebuie să depună aceste declaraţii, potrivit legii.[/alert]

Legea 393/2004 privind Statutul alesilor locali………

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

ART. 1

Prezenta lege are ca obiect stabilirea conditiilor de exercitare a mandatului de catre alesii locali, a drepturilor si obligatiilor ce le revin in baza mandatului incredintat.

ART. 2

(1) Prin alesi locali, in sensul prezentei legi, se intelege consilierii locali si consilierii judeteni, primarii, primarul general al municipiului Bucuresti, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene. Este asimilat alesilor locali si delegatul satesc.

(2) Consilierii locali si consilierii judeteni, primarii, precum si presedintii consiliilor judetene se aleg prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat de catre cetatenii cu drept de vot din unitatea administrativ-teritoriala in care urmeaza sa-si exercite mandatul, potrivit Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, republicata.

(3) Viceprimarii si vicepresedintii consiliilor judetene sunt alesi prin vot secret indirect, potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata.

(4) Delegatul satesc se alege potrivit Legii nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 3

(1) Participarea alesilor locali la activitatea autoritatilor administratiei publice locale are caracter public si legitim, fiind in acord cu interesele generale ale colectivitatii in care isi exercita mandatul.

(2) In exercitarea mandatului, alesii locali se afla in serviciul colectivitatii locale si sunt responsabili in fata acesteia.

FORMULARE

Declarații Avere / Declaratii Interese
PRIMAR SI VICEPRIMAR
NUME SI PRENUME AVERE 2020 INTERESE 2020 AVERE 2019 INTERESE 2019 AVERE 2018 INTERESE 2018
DOBRE COSTICADocumentDocumentDocumentDocument
MANDROIU FANELDocumentDocument
CONSILIERI LOCALI
NUME SI PRENUME AVERE 2020 INTERESE 2020 AVERE 2019 INTERESE 2019 AVERE 2018 INTERESE 2018
BARAC PETRICADocumentDocumentDocumentDocumentDocumentDocument
BARAC VASILEDocumentDocumentDocumentDocumentDocumentDocument
BRATOSIN ANGELDocumentDocumentDocumentDocumentDocumentDocument
BRATOSIN VASILEDocumentDocument
CODREANU CRISTIANDocumentDocumentDocumentDocumentDocumentDocument
COJOCARU PAULDocumentDocumentDocumentDocumentDocumentDocument
ICHIM ALEXANDRU MIHAITADocumentDocument
LAMBRU MARIUSDocumentDocumentDocumentDocumentDocumentDocument
OCHIROSI RADUDocumentDocumentDocumentDocumentDocumentDocument
ORZARU NELLUDocumentDocumentDocumentDocumentDocumentDocument
ROSIORU SILVIU STELICADocumentDocument
SCARLET MARIANDocumentDocument
DELEGAT SATESC
Mihail Cogalniceanu
ALEXANDRU FLORICA DocumentDocument
FUNCTIONARI PUBLICI
NUME SI PRENUME AVERE 2020 INTERESE 2020 AVERE 2019 INTERESE 2019 AVERE 2018 INTERESE 2018
ABASEACA CORNELIU NICOLAEDocumentDocumentDocumentDocumentDocumentDocument
ARAMA COSTELDocumentDocumentDocumentDocumentDocumentDocument
BARAC GENICADocumentDocumentDocumentDocumentDocumentDocument
BRATOSIN MARCELADocumentDocumentDocumentDocumentDocumentDocument
BRATOSIN MARIANADocumentDocumentDocumentDocumentDocumentDocument
CATRINA VALERIUDocumentDocumentDocumentDocumentDocumentDocument
DAN GIGELDocumentDocumentDocumentDocumentDocumentDocument
GHINEA PETRIOARADocumentDocumentDocumentDocumentDocumentDocument
HODOR PETRIOARADocumentDocumentDocumentDocumentDocumentDocument
SCARLET VIORICADocumentDocumentDocumentDocumentDocumentDocument
SPINU ANA MARIADocumentDocumentDocumentDocumentDocumentDocument
TOICA DANIELDocumentDocumentDocumentDocumentDocumentDocument
VLAD MIHAELADocumentDocumentDocumentDocumentDocumentDocument
FUNCTIONARI PUBLICI INACTIVI
CHIRILA MIOARADocumentDocumentDocumentDocumentDocumentDocument
CONSILIERI LOCALI INACTIVI
ECATERINA SIMONA DocumentDocument
TANSAN MIRCEADocumentDocument
SPÎNU MIHAI MARCELDocumentDocument