La articolul 292 alin .(l),(2),din HG 1861/2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal,aprobate prin H.G. nr.44/2004  se specifica faptul ca impozitele constand intr-o anumita suma in lei,se indexeaza o data la 3 ani,de catre guvern,tinand cont  de evolutia ratei inflatiei de la ultima indexare.

In acest context,prin H.G. 956/2009,Guvernul a aprobat actualizarea  nivelurilor minime si maxime  ale valorilor impozabile,impozitelor ,taxelor locale,altor taxe asimilate acestora,precum si a amenzilor,

De asemenea, la articolul 287 capitolul Xll,se specifica faptul ca nivelul impozitelor si taxelor locale,poate fi majorat anual cu pana la 20% de catre consiliile locale,cu exceptia taxelor prevazute la art.263 alin.(4) si (5)-(autovehicole si combinatii de autovehicole de transport marfa ) si ale art.295 alin (ll)lit.b)-d)-(taxe judiciare de timbru,si  taxe extrajudiciare de timbru).

Tinand cont de faptul ca nivelul impozitelor si taxelor locale stabilite de guvern pentru anul 2011 nu se modifica fata de cele stabilite de Consiliul Local pentru anul 2010 propunem aprobarea acestora conform anexei la H G 956/2009 si a  H G 1347/2010 .

Ca urmare propunem Consiliului Local aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011 conform anexei.

Intocmit,

Compartiment financiar contabil,