Proiecte viitoare

In prezent tronsoanele strazilor au o parte carosabila cuprinsa de 4m, avand un sistem rutier din agregate in amestec cu pamant, insuficient pentru a juca rol de fundatie pentru o eventual a modernizare.Accesul pietonal nu este asigurat, deoarece nu sunt amenajate trotuare pentru circulatia pietonala, iar accesele in gospodarii sunt impropriu realizate.

Pe aceste drumuri nu exista un sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale eficient, deoarece nu sunt amenajate santuri sau rigole, nu se asigura un drenaj corespunzator al apelor de pe carosabil.

In urma investigatiilor din teren, starea de degradare a drumurilor a fost apreciata astfel:

-existenta unor degradari ale carosabilului;

-defectiuni ale sistemului existent de colectare – evacuare a apei pluvial;

-acostamente inexistente sau neintretinute, fapt ce a condus la staganrea apelor pluvial pe partea carosabila a strazii;

-lipsa partiala a trotuarelor pentru circulatia pietonala;

-lipsa amenajare corespunzatoare a acceselor in proprietati;

-lipsa spatiilor de parcare;

-lipsa indicatoarelor rutiere.

Degradarile carosabilului existent constatate de expertul tehnic sunt de tipul:

-cedari ale fundatiei – tasari

-denivelari

-gropi

-fagase

In prezent strazile sunt profund afectate de actiunea factorilor climatici, iar tipul degradarilor inregistrate pun in evident lipsa unui drenaj corespunzator a apei din corpul drumului si o lipsa a capacitatii portante.

Starea actual a strazilor de mai sus nu asigura accesul autoutilitarelor de interventie in situatii de producer a unor evenimente deosebite, in incinta gospodariilor sau la obiectivelor publice si private.

Necesitatea acestui proiect a aparut in ideea asigurarii accesului persoanelor riverane precum si a utilizatorilor obiectivelor cu caracter socio-cultural catre reteau de drumuri existente (DN 22 si DJ 221) cat si spre punctele de interes social din comuna.Necesitatea lucrarilor propuse in prezentul proiect sunt argumentate si de starea fizica a drumurilor existente ( drumuri partial pietruite) raportat la conditiile generale de circulatie actuale cat si de perspective.