Impozitele si taxele locale se platesc numerar la Casieria Primariei sutesti, prin mandat postal sau prin virament bancar.
Impozitele si taxele locale se achita in doua rate respectiv:

– rata 1 = 31 martie
– rata 2 = 30 septembrie

Pentru impozitele in valoare totala de 50 RON se achita intr-o singura transa termenul scadent fiind 31 martie.
Persoanele fizice care achita impozitele si taxele pana la data de 31 martie anul in curs beneficiaza de o bonificaţie de 10%.
Persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri datoreaza un impozit pe cladiri majorat stabilit in baza unei declaraţii speciale dupa cum urmeaza:

– cu 65% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu
– cu 50% pentru a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu
– cu 300% pentru a treia cladire si urmatoarele in afara adresei de domiciliu

Formulare utilizate in cadrul compartimentului financiar contabil (pentru activitatea de incasare a impozitelor si taxelor locale) persoane fizice/juridice sunt urmatoarele:

 • declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladiri, in cazul persoanelor fizice, datorat in temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.
 • declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor fizice, datorat in temeiul Legii nr.571/2003privind Codul Fiscale cu modificarile si completarile ulterioare
 • declaraţie speciala de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri majoratin cazul persoanelor fizice deţinatoare a mai multor cladiri cu destinaţia de locuinţa
 • declaraţie fiscala /decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport in cazul contribuabililor persoane fizice/persoane juridice
 • cerere pentru eliberarea certificatului privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor fizice
 • certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local
 • declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul contribuabililor persoane juridice, datorat in temeiul Legii 571/2003, privind Codul Fiscal, modificata si completata
 • declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul contribuabililor persoane juridice datorat in temeiul articolului 293 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, modificata si completata prin OG nr.83/2004 si Legea nr.494/2004
 • declaraţie privind plata taxei pentru firma taxa pentru reclama si publicitate
 • cerere pentru eliberarea certificatului privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice
 • certificat fiscal privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice

Aceste formulare se pot descarca din categoria Formulare Online.