Proiecte viitoare

Prin realizarea acestui proiect se urmareste cresterea confortului rural si a atractivitatii comunei pentru noi investitori prin realizarea sistemelor de gospodarire a apelor uzate in conformitate cu standardele in vigoare.

Comuna Sutesti este amplasata in zona sud-estica a Romaniei, in cadrul judetului Braila, respective in zona vestica a acestuia.

Zona administrative-teritoriala a comunei Sutesti este delimitate in nord de albia raului Buzau, afluent pe partea dreapta a raului Siret.

Aceasta unitate administrative in suprafata de 8868 ha se invecineaza direct cu urmatoarele unitati administrative:

-in nord , cu teritoriul administrative al comunei Ramnicelu, din judetul Braila

-in est cu teritoriul administrative al comunei Movila Miresei, din judetul Braila

-in sud-vest cu teritoriul administrative al comunei  Visani, din judetul Braila

-in vest cu teriotriul administrative al comunei Gradistea, din judetul Braila

-in nord – vest cu teriotriul adminsitrativ al comunei Racovita, din judetul Braila.

Investitia referitoare la executarea unui “Sistem public centralizat de canalizare si statie de epurare a afluentului uzat menajer in comuna Sutesti, judetul Braila” se va realize in zona de intravilan a satului/localitatii Sutesti.

Se propune:

– realizarea unor retele publice de canalizare a apelor uzate menajere cu diametrul cuprins intre 315 mm si 400 mm, la care se va adauga si conducte cu diametrul de 110 mm pentru conducte fortate de refulare.

-amenajarea unei conducte de by-pass de la primul camin de vizitare din incinta statiei de epurare (c-136) pana la interceptarea colectorului de evacuare a apelor epurate in raul Buzau, cu diametrul de 315 mm in lungime totala a 100m.

-amenajarea in extremitatea nord-estica a localitatii Sutesti, pe o suprafata de 3000 metri patrati a unei statii de epurare de capacitate foarte mica, de tip mecano-biologica, constituita din module pentru treapta mecanica si treapta biologica.

-amenajarea pe o lungime de 100 m a conductei de evacuare a efluentului epurat care va lega statia de epurare cu emisarul natural reprezentat de raul Buzau, conducta care va avea diamentrul de 315 mm  si va asigura tranzitarea apelor epurate in system gravitational.

-amenajarea pe malul drept al raului Buzau, in extremitatea nord-estica a localitatii Sutesti a unei guri de evacuare a apelor epurate, gura care va asigura si descarcarea cu character accidental a conductei de by-pass cu amenajarea apararilor de mal pe o lungime de circa 10 m in zona de amonte si 30 m in zona aval de punctual de descarcare a efluentului epurat.

In cadrul comunei Sutesti, nu exista in prezinta un system centralizat de preluare si canalizare a apelor uzate menajere si pluvial, cat nici un system de epurare a apelor uzate menajere la nivelul acestei zone de intravilan rural.

In prezent, la nivelul localitatii Sutesti exista un system public de distributie a apei.Acest system este construit dintr-o sursa de captare a apei din subteran, un grup de rezervoae pentru inmagazinarea apei, o statie de pompare si clorinare a apei.

In present, la nivelul localitatii Sutesti, datorita inexistentei unui system centralizat de preluare , canalizare si epurare a efluentului uzat de la folosintele consumatoare de apa, evacuarile apelor uzate se realizeaza in sistem necontrolat, acest proiect urmarind sa inlature aceasta problema.