In cazul persoanelor juridice impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii care poate fi cuprins intre 0.25% si 1.50%inclusiv.Propunem pentru anul 2011,cota de 1.5% asupra valorii de inventar.In cazul unei clădiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta(2008),cota impozitului pe clădiri poate fi cuprinsa intre 5% si 10% propunem cota de 5%