parc

Pentru infiintare de spatii verzi in comuna Sutesti, judetul Braila se propun lucrari specifice pe un teren cu suprafata de 7850 mp situat in centrul satului SuteSti, sat de resedinta al unitatii administrativ-teritoriale (UAT) comuna SuteSti, in zona blocuri.
Terenul respectiv este delimitat de drumul national Braila – Ramnicu-Sarat (DN22) la vest, de drumul judetean Ianca – SuteSti (DJ221) la sud Si de drumuri locale la nord si est. In interiorul acestui cvartal sunt amplasate patru blocuri de locuinte P+2 cu anexele acestora, biserica, caminul cultural Si postul de politie cu terenul aferent. La intocmirea documentatiei nu s-au luat in considerare terenurile ocupate de constructiile de mai sus si s-a tinut cont de distantele de siguranta fata de aceste obiective Si fata de drumuri, conform normelor in vigoare.
Comuna detine 3746 mp spatii verzi de utilitate publica, revenind 0,80 mp spatiu verde/locuitor.
Aceasta suprafata de spatiu verde pe locuitor este foarte mica in comparatie cu normele UE, care prevad ca pana in 2013 sa se ajunga la 26 mp/locuitor.

Acest teren apartine domeniului public al comunei Sutesti, in intravilan.
In momentul actual terenul este neamenajat, pe acesta dezvoltandu-se vegetatie ierbacee spontana si un numar de opt arbori (plop Si tuia) izolati si cu o stare precara de vegetatie. TotuSi, in cadrul perimetrului studiat exista o retea de alei din beton, cu latimea de 1,0 m, partial degradate, care sunt folosite ca accese pietonale pentru locuitori.
Prezentul studiu urmareSte atingerea urmatoarelor obiective:

  • imbunatatirea calitatii mediului prin infiintarea de spatii verzi in comuna SuteSti, sat Stolnici, judetul ArgeS, dat fiind faptul ca la momentul actual la nivelul comunei sunt amenajate ca spatii verzi de utilitate publica doar 3746 mp (0,80 mp/locuitor);
  • igienizarea zonei centrale a localitatii;
  • utilizarea in scop recreativ a terenului situat in centrul localitatii;
  • executia unui loc de joaca pentru copii, care se va utiliza in conditii de siguranta;
  • imbunatatirea aspectului peisajistic al localitatii (zona centrala)

parc