Functionarea serviciului de asistenta sociala

Pentru asigurarea aplicarii politicilor sociale in domeniul protectiei copilului,familiei,persoanelor varstnice,persoanelor cu handicap,precum si a altor persoane,grupuri sau comunitati aflate in nevoie sociala, autoritatile administratiei publice locale infiinteaza si organizeaza servicii publice de asistenta sociala. Autoritatile administratiei publice locale raspund de infiintarea, organizarea si furnizarea serviciilor sociale.Consiliile locale ale municipiilor,oraselor si comunelor infiinteaza, in subordinea lor,serviciul…