Infiintarea Camerelor Agricole are ca scop promovarea unei agriculturi durabile, moderne si competitive, prin agriculturadezvoltarea exploatatiilor agricole, a fermelor familiale si a bunelor practici din domeniu, precum si prin valorificarea potentialului agricol local.

Obiective:

a). promovarea intereselor economico-sociale ale populatiei din mediul rural angajate in activităti agricole;

b). dezvoltarea agriculturii de tip familial prin modernizarea fermelor familiale si dezvoltarea agroindustriei;

c). cresterea contributiei sectorului agricol la produsul intern brut national;

d). reducerea disparitătilor dintre mediul urban si rural;

e). protectia mediului si gestiunea durabila a resurselor naturale;

f). dezvoltarea durabilă si echilibrată a teritoriului. Camerele Agricole sunt structuri autonome de interes public, cu personalitate juridică, având functie de consultare, de consiliere si de reprezentare in domeniul activitătilor de interes agricol, forestier si alte sectoare apropiate.

teren agricol