Anunturi
Erata:
,,Fiind o runda suplimentara de selectie, candidaţii interesati vor depune toate documentele, în termen de 10 zile lucrătoare, de la data publicării anuntului, respectiv pana la data de 18 august 2016, în plic închis cu menţiunea: “Pentru selecţia de partener POCU AP 1/PI 9.ii/OS 4.1”, la Registratura Primăriei comunei Șuțești, com. Șuțești, jud.Brăila, cod poștal 817165″.