Anunturi

Primăria Comunei Șuțești a organizat procedura de selectie a partenerilor în vederea încheierii unui Acord de Parteneriat cu entități de drept public şi privat, în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Apel de proiecte 1 – “DezvoltareLocală Integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate ”; Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări”; Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii; Obiectiv specific 4.1. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate, în conformitate cu:

 • Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Aprilie 2016;
 • Ghidul solicitantului – Condiții specifice ,,Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității rome”;
 • OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020;
 • HG 93/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020.

Anunțul de selecție, publicat pe site-ul Primăriei Comunei Șuțești, pe site-ul www.primariasutesti.ro în data de 06.07.2016 si respectiv, 03.08.2016 a cuprins informații privind:

 • Obiectivul specific al programului
 • Obiectivul general al proiectului
 • Principalele activităţi vizate de proiect
 • Activităţile în care va fi implicat partenerul
 • Valoarea proiectului
 • Criteriile de selecţie a partenerului, documentele necesare și grila de evaluare (inclusiv punctajul stabilit pentru fiecare criteriu în parte).
 • Evaluarea candidatilor
 • Depunerea documentelor
 • Rezultatul procedurii
 • Informatii suplimentare

Anexe:

Anexa 1 – model Scrisoare de intenție

Anexa 2 – model Fisa partener

Anexa 3 – Grilă de evaluare etapa de calificare a ofertanţilor

Anexa 4 – Grila evaluare si selectare a ofertantilor

Au fost depuse următoarele candidaturi:

 1. C4C Communication for Comunity, denumit în continuare C4C,
 2. Asociația EDUTECO, denumit în continuare EDU,
 3. S.C.Best Learn Consulting S.R.L. , denumit în continuare BLC,
 4. Asociația Atitudini și Alternative, denumit în continuare AAA,
 5. Asociația Proetnica, denumit în continuare AP,
 6. Alianța pentru Unitatea Romilor, denumit în continuare AUR.
 7. S.C.TDP Partners S.R.L., denumit în continuare TDP,
 8. S.C. Eurotraining Solution S.R.L., denumit în continuare ETS,
 9. Centrul de Instruire și consultanță LABOR, denumit în continuarea CIC.

  S-a retras următoarea candidatură:

  1. C4C Communication for Comunity, denumit în continuare C4C.

  În urma verificării documentațiilor depuse au fost întocmite Anexa 3Grila de evaluare etapa de calificare a ofertanţilor Grilă de evaluare etapa de calificare a ofertanţilor și Anexa 4 – Grila evaluare si selectare a ofertantilor, conform cărora au fost admise 5 candidaturi și au fost respinse 3 candidaturi.

  Candidaturile admise:

  1. Asociația EDUTECO,
  2. S.C.Best Learn Consulting S.R.L. ,
  3. S.C.TDP Partners S.R.L.,
  4. S.C. Eurotraining Solution S.R.L.,
  5. Asociația PROETNICA.

   Candidaturi respinse:

   1. Asociația Atitudini și Alternative, denumit în continuare AAA,
   2. Alianța pentru Unitatea Romilor, denumit în continuare AUR.
   3. Centrul de Instruire și consultanță LABOR, denumit în continuarea CIC.

    În urma desfășurării Procesului de evaluare, a fost întocmită Anexa 4 ”Grila evaluare și selectare a ofertanților”, conform căreia punctajele obținute de ofertanții calificați sunt:

    1. Asociația EDUTECO – 100 puncte,
    2. S.C.Best Learn Consulting S.R.L. – 100 puncte ,
    3. S.C.TDP Partners S.R.L. – 100 puncte,
    4. S.C. Eurotraining Solution S.R.L. – 100 puncte,
    5. Asociația PROETNICA– 75 puncte.

     Punctajul realizat de ofertanții necalificați sunt:

     1. Asociația Atitudini și Alternative– 90 puncte,
     2. Alianța pentru Unitatea Romilor – 65 puncte.
     3. Centrul de Instruire și consultanță LABOR – 90 puncte.